JUNTA DIRECTIVA

DAVID  (Titol de Director)
PRESIDENT
Aniversari:  3 de maig
Conserge i monitor

     PAULA  (El Mundo de Paula)
SOTS PRESIDENT (Solidaritat)
Aniversari:  2 de desembre
Estudiant  


      JANDRO  (Títol de Director)
SECRETARI
Aniversari: 24 de juliol
Estudiant i monitor

        ANTONI  (Titol de Director)
TRESORER (Solidaritat)
Aniversari: 19 de setembre
Aturat

MIREIA  (Títol de Monitora)
VOCAL (IMAGEN)
Aniversari:  27 d'abril
Estudiant

                          CARLA
VOCAL
Aniversari: 29 de març
Estudiant

                            NOA
VOCAL
Aniversari: 13 de juny
Estudiant

IGNASI
VOCAL
Aniversari: 3 d'octubre
Psicoleg

Voluntaris i col·laboradors

MIREIA SANSALONI

BADALONA
Actriz, mini modelo.
Estudiante
Su aniversario es:  5 de junio.

LIDIA IZQUIERDO

LA LLAGOSTA
Tik Toker
Estudiante
Su aniversario es 24 de diciembre.

SARA i JULIA REY REINA

SEVILLA
Cantantes
(julia, Gala 0 OT 2020)
(Sara, Fenomeno Fan 2)
6 singles
Estudiantes
El aniversario de Julia 30 de setiembre
El aniversario de Sara 30 de diciembre.

MISSIÓ DE L'ENTITAT

Els fins de l'associació són:  "L'educació en el temps de lleure per als infants i joves.
Vetllar per la formació i el desenvolupament personal i professional dels monitors i educadors que col·laboren en les activitats de l'associació.
Treballar per la igualtat i la no discriminació per a qualsevol raó incentivant d'una manera especial el reconeixement social dels valors igualitaris, i tenir una especial atenció per aquells infants i joves que es troben en situació de marginació, problemàtica social i/o familiar.   Treballar perquè el temps lliure s'entengui com un temps de participació, col·laboració i desenvolupament de les capacitats personals en el marc dels valors d'una societat progresista i democràtica.
Augmentar el grau de sensibilització i conciència ciutadana entorn a la importància de l'educació en el temps lliure dels nens i joves i oferir serveis en aquesta finalitat.
Promoure tot tipus d'activitats culturals organitzant-les per si o participant activament en activitats organitzades per altres associacions.